OM

Industridesigner Carina Ahlburg arbetar som konsult med produkt och sortimentsutveckling för företag.

Hon skapar produkter som möter marknadens nutida behov genom att kombinera estetiska värden med användbarhet och nya konceptuella idéer.

Utbildningar:
Masterexamen i Industridesign 1990. Konstfack, Stockholm.

Grafisk formgivning/originalare 2009–2010, Jensen Education, Stockholm.

 

 


 

ABOUT

Industrial designer Carina Ahlburg creates products intended to meet the contemporary needs of the marketplace by combining aesthetic values with usability and new conceptual ideas.

Educated:
Master degree in Industrial Design 1990. University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden.

Graphic design 2009–2010 Jensen Education, Stockholm, Sweden

KONTAKT/CONTACT
Carina Ahlburg, Stockholm, Sweden
E-MAIL info(at)carinaahlburg.com
MOBILE +46 (0) 70 7143651

Carina Ahlburg

Foto: Erja Lempinen

Webbtekniker Urban Hådén
Webdesign Carina Ahlburg