OM

Industridesigner Carina Ahlburg arbetar som konsult med produkt och sortimentsutveckling för företag och driver parallellt en produktion av egna produkter. Som designer skapar hon produkter som möter marknaden och tidens behov genom att kombinera estetiska värden med användarbarhet och nya konceptuella idéer.

Utbildad på Konstfack, Stockholm, Sverige.
Masterexamen i Industridesign 1990.

 

Designuppdrag
Har ni en idé på en produkt som ni vill vidareutveckla, visualisera och förverkliga tillsammans med mina design-erfarenheter. Jag arbetar kreativt och strategiskt i en medveten process med tydlig insikt i hur produkter kan utformas och tillverkas. Ersättning för arbete kan ske genom timkostnad eller fast arvode och eventuellt royalty på nettoförsäljning. 

Försäljning
Är du återförsäljare och vill sälja mina produkter så hör av dig för information och inköp.
Aktuella produkter till försäljning är;

– RETURFÖRVARINGSBOXEN – RETURN
– ADVENTSLJUSSTAKE – REKTANGEL
– LJUSSTAKE – SINGEL

Överlåtelse
Är ni intresserade av någon produktidé från websidan som ännu ej funnit sin produktion? Då kan vi anpassa produkten till ert varumärke och göra en överenskommelse om affärsrättigheterna.

 


 

ABOUT

Industrial designer Carina Ahlburg works as a consultant in the field of product design and product range development for companies as well as in parallel producing her own products. As a designer she creates products intended to meet the contemporary needs of the marketplace by combining aesthetic values with usability and new conceptual ideas.

Educated at University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden.
Master degree in Industrial Design 1990.

 

Design Commissions
Do you have an idea for a product that you would like to develop further? An idea you would like to visualise and realise in collaboration with my design skills? I work creatively and strategically in a deliberate process using specific insights into metods of product design and production. Remuneration may take the form of hourly charges or a fixed fee and any possible royalties on net sales.

Sales
If you are a retailer who would like to sell my products please feel free to contact me for
information and purchases.

Products currently available for sale are:

– RECYCLING STORAGE BOX – RETURN
– ADVENT CANDLE HOLDER – RECTANGLE
– CANDLE HOLDER – SINGLE

Transfer of Rights
Are you interested in any of the product ideas on the website that have not yet found their way into production? In that case we can adapt the product for your brand and come to an agreement with regard to transferring rights.

Carina Ahlburg

 

KONTAKT/CONTACT
Carina Ahlburg, Stockholm, Sweden
E-MAIL info(at)carinaahlburg.com
MOBILE +46 (0) 70 7143651

Webbtekniker Urban Hådén
Webdesign Carina Ahlburg