GARDINSKENA

Designad 2002
Prototyp

Innan den här gardinskenan fick sin form fanns det två typer av gardin-
upphängningar på marknaden; rektangulära aluminiumskenor för
offentlig miljö samt dekorativa gardinstänger i olika material för privat miljö.
Som undantag fanns den gamla c-skenan, diskret men inte vacker. Min
utmaning var att skapa en aluminiumskena som passade in i hemmiljö.
Resultatet blev en oval profilskena med en ny funktion av gömda glidskenor
inuti profilen. Skenan övergår i väggfästen som har gömda skruv. Det blev
en diskret men ej anonym skena, stram men mjuk i formen. Material; skenan
i strängpressad aluminium och väggfästen i gjuten aluminium. Projektet fick ekonomiskt innovationsstöd av Almi Företagspartner AB och visades på
Formex år 2002. Den kom inte ut på marknaden, men om den känns igen
så lanserade Ikea en oval skena ett år senare.

 

CURTAIN HANGER
Designed 2002
Prototype

Prior to the design of this curtain rail there were only two types of curtain
suspension system available on the market; rectangular aluminium rails
for commercial and public spaces and more decorative curtain rails in
various materials designed for the home. The only exception to this was
the old C profile rails, discreet but far from beautiful. My challenge was
to create an aluminium rail that was suitable for a home environment.
The result was an oval profile rail featuring newly designed hidden glide
rails housed inside the profile. The rail features an integral wall mount
with hidden screws. This provided a rail that while being discreet, was
far from anonymous, austere yet with soft curves. Material: Rail in
pressure moulded aluminium and wall mounting in cast aluminium.
The project received economic support for innovation from Almi
Företagspartner AB and was exhibited at the Formex Exhibition in 2002.
It was never 
launched 
on the market but, if it looks familiar, IKEA launched
an oval rail the following year.

gardinglid Carina Ahlburg
gardinskena Carina Ahlburg Design
Gardinskenskena Carina Ahlburg
gardinskena Carina Ahlburg design