LJUSSTAKE – LIGHTHOUSE

Designad 2007
Producerad av Carina Ahlburg Design till 2008

Att designa en ljusstake där man lätt har tillgång till ett nytt värmeljus
när det gamla brunnit ner var min utmaning. Det blev en ljusstake med magasinering av extra ljus. Den fylls på genom övre öppningen och från nedre öppningen hämtas ett nytt ljus att tända. Tillverkades i Sverige i lackerad stål. Höjd 19.6, diameter 4,5 cm.

 

CANDLE HOLDER – LIGHTHOUSE
Designed 2007
Produced by Carina Ahlburg Design until 2008

My challenge was to design a candle holder that allowed easy access
to a new tea-light when the old had burnt down. The answer proved
to be a candle holder with storage space for extra tea-lights. Refilled
from the top opening, the new candle is accessed from the lower
opening for lighting. Manufactured in Sweden in lacquered steel.
Height 19.6 Diameter 4.5 cm.

Lighthouse Carina Ahlburg
Ljusstake Carina Ahlburg
Lighthouse Carina Ahlburg design