SYBEHÖRSLÅDA – WORKBOX

Designad 2005
Producerad av Carina Ahlburg Design till 2006

En låda för allt symaterial med ett magnetiskt band för nålar och
överskådligt utrymme för trådrullar. För att tydliggöra för köparen
i butik vad lådan är tänkt att användas till fick den ett tranparent
fönster i locket med ett fotografi på trådrullar liggande under.
Tillverkad av svenskt företag i återvinningsbar fiberpapp belagd
med vattenbaserad färg. Höjd 54, bredd 36 djup 23 cm.

 

Designed 2005
Produced by Carina Ahlburg Design until 2006

A box for all your sewing materials, including a magnetic band
for needles well-ordered space for cotton reels. In order to make
clear  the 
intended purpose of the box to the buyer in the shop, a
photograph 
of cotton reels was placed under the transparent lid.
Manufactured by 
a Swedish company using recycled fibreboard
coated with a water-based paint. Height 54 Width 36 Depth 23 cm.

Sybehörsbox Carina Ahlburg
Sylåda Carina Ahlburg