TIDNINGSHÅLLARE

Designad 2010 i samarbete med grafisk formgivare Margareta Wibom
Söker intresserad producent

En ny tanke var att göra tidningshållaren mer personlig. Efter intervju med Premo (Pressens Morgontjänst) framgick önskemål om att namnet bör placeras synligt på framsidan för att underlätta för tidningsbuden. På de hållare som finns på marknaden riskerar kvarliggande tidningar dölja namnskylten. Fronten fick ett utrymme där man kan placera en egen vald bild tillsammans med namnet. Storleken bestämdes till vykortsformat. Den är formgiven för att tillverkas i strängpressad aluminum. Kan ytbehandlas genom anodisering vilket ger ett metalliskt utseende, som kan matcha övriga metallbeslag på ytterdörrarna och stil i trapphuset. Valda färger är svart, vit, aluminium och mässing.

 

NEWSPAPER RACK
Designed 2010 in collaboration with graphic designer Margareta Wibom.
Searching for an interested manufacturer.

A new idea was to make the newspaper/magazine rack more personal. The front of the rack was given a space to place a picture of choice, along with the name. After a meeting with Premo, the newspaper distribution company, it was suggested that it would be desirable if the name was placed were it could be easily seen by the delivery person. On the existing racks on the market there was a risk that papers left in the rack could obscure the nameplate. The dimensions were decided using postcard format. It is designed to be produced in extruded aluminium. May be surface treated by anodising which gives a metallic finish in order to match other metal details on exterior doors and stairwells. The colour available are black, white, aluminium and brass.

tidningshållare Carina Ahlburg
tidningshållar Carina Ahlburg design
Tidningshållare Carina Ahlburg